mimer_2
mimer_1

Måltidsdryck

Måltidsdryck med koppling till Västerås. Ett fiktivt uppdrag i kursen Design II som gick ut på att skapa en måltidsdryck som var riktad till pensionärer samt skulle den ha en koppling till ens hemstad.