examen_1
examen_2

Initialis

Detta var en uppgift jag fick under min studietid på Högskolan Dalarna i kursen Design II. Klassen skulle anordna en examensutställning vid namn Initialis och varje person fick lämna ett bidrag till en affisch för utställningen.