Gotlands folkhögskola

Detta var en uppgift jag fick under tiden jag gick kursen introduktion till special effects där syftet var att skapa en introduktionsfilm till en utbildning på Gotlands folkhögskola. En brief gavs där direktiven var att på något sätt visa att utbildningen jobbade efter de ”fyra p:na”.